ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ออกกำลังกายทุกวันพุธ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อต้านภัยโควิด (Anti-COVID : Anti Corruption) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมี นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้นำกายบริหาร ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา