ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน ขอขอบคุณ ผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา