ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ขอเชิญรับชมภาพยนตร์สั้น เรื่อง "พอดี" ผลิตโดยโรงเรียนบ้านบนนา

การดำเนินกิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้คัดเลือก "โรงเรียนบ้านบนนา" ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น เรื่อง “พอดี”

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา