ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน ขอขอบคุณ นายจรัญ แสงบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าวหนุ่ม ที่บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวนเงิน 1,000 บาท

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา