ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ผู้ประสงขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอย้ายถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ภายในวันที่ 6 มกราคม 2564

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.จิราพร ตายานะ