ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) พ.ศ.2564

แจ้งรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามลิ้งค์แนบ (ตำแหน่งว่าง,แบบคำร้อง) http://www.chiangmaiarea6.go.th/manage/news/files/U1_g6o4c7O102457ThuDec2020.pdf เอกสารเพิ่มเติม (ปฏิทิน,ตัวชี้วัด) http://www.chiangmaiarea6.go.th/manage/news/files/U2_iTC7cVa102527ThuDec2020.pdf **รายละเอียดปฏิทินกำหนดการ ,ตัวชี้วัด ,แบบคำร้องขอย้าย และรายละเอียดตำแหน่งว่าง**

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.จิราพร ตายานะ