ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแบบคำของบประมาณ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแบบคำของบประมาณ โดยมีนางสาวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยนบายและแผน มาให้ความรู้ในการจัดทำแบบคำของบประมาณ ณ ห้องประชุมวชิรธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา