ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

นายพิทักษ์ สวนใจ และ นายวิรัตน์ ธนะเพิ่ม ได้ร่วมทำบุญวันเกิดบริจาคเงินสบทบทุนในโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน ขอขอบคุณผู้บริจาคเงินสมทบทุนร่วมทำบุญวันเกิดเข้ากองทุนฯ ทุกท่าน

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา