ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เข้านิเทศ ติดตามโรงเรียนบ้านท่าหลุก

3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางทองสุข ปิยะวงษ์ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายปรีชา วิระราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน และนางพรรณี กันใหม่ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้เข้านิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านท่าหลุก

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา