ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวพิมพิมล อินต๊ะวงศ์ นายเกียรติศักดิ์ กูลสวัสดิ์มงคล และนางเตือนใจ ณ รังษี ได้ร่วมทำบุญวันเกิดบริจาคเงินสบทบทุนในโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา