ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 จ.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบคูปองเพื่อการศึกษาตามแบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ ที่คนพิการหรือผู้ปกครองได้ยื่นขอไว้พร้อมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยมี นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา