ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ศึกษาดูงาน ITA ณ สพป.ชลบุรี เขต 1

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๖ นำโดยนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงาน ITA Online ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา