ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ยินดีต้อนรับข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นำโดย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะเดินทางมาส่ง นางนฤมล จันทร์เขียว ในโอกาสย้ายมารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา