ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 12 เครือข่าย

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 12 เครือข่าย จำนวน 79 โรงเรียน โดยจะมีการอัพเดตภาพกิจกรรมตามวันเวลา ตั้งแต่วันที่ 8 -16 พฤษภาคม 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่