ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาปัจจิมพัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งแก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้ ที่ทุ่งแก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาปัจจิมพัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งแก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่