ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

มอบถุงยังชีพพระราชทานฯ โรงเรียนโครงการ กพด.ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มอบถุงยังชีพพระราชทานฯ โรงเรียนโครงการ กพด.ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 ในสภาวสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19 : โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่.. .1-2 กรกฎาคม 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่