ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

การสอบสัมภาษณ์ ห้องที่ 15 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ดำเนินการโดย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ ห้องที่ 15 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ดำเนินการโดย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่