ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านแม่ตะละ อ.กัลยาณิวัฒนา,โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ,โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ในการเตรียมความพร้อม และการทำ

นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านแม่ตะละ อ.กัลยาณิวัฒนา,โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ,โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ในการเตรียมความพร้อม และการทำมาตรการก่อนเปิดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) วันที่ 17 มิถุนายน 2563.

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่