ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาปัจจิมพัฒนา : โรงเรียนบ้านแม่ตูม,โรงเรียนบ้านปางหินฝน,โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ . วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่