ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ร่วมหารือและนำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โรคระบาด โควิด - 19

นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมกับสมาคมครูฯแม่แจ่ม นำผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม เข้าพบท่านนายอำเภอแม่แจ่ม เพื่อร่วมหารือและนำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โรคระบาด โควิด - 19. โดยมี ท่านปลัด พัทธนันท์ พิทาคำ ปลัดอาวุโส อ.แม่แจ่ม ร่วมรับทราบข้อมูลเพื่อนำเสนอท่านนายอำเภอแม่แจ่ม ต่อไป.วันที่ 4 มิถุนายน 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่