ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สรุปบทเรียนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 สรุปบทเรียนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่