ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

โครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียน รวมพลังเด็กและเยาวชน "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน"

วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2561 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดงานตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียน รวมพลังเด็กและเยาวชน "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน" นักเรียนแกนนำ นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง โดยใช้กระบวนการของนักจิตวิทยาในการกล่อมเกลาสภาพจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้กระทำสิ่งดี ๆ ณ บ้านพระเมตตา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายอำนาจ กิจเดช