ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 สพป.เชียงใหม่เขต 6 นำด้วยท่านผอ.สมพงศ์ พรมจันทร์ ท่านรองจิรเมธ จันทบูรณ์ พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนิเทศ ศน.เกษแก้ว ปวนแดง ศน.กัลยา วงค์วรรณ์ ร่วมประชุมนำเสนอผู้ตรวจราชการ สพฐ. การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งสพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้นำเสนอประเด็นที่กำหนดไว้ พร้อมแนวทางในการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1.ระยะที่ 1 นำเสนอแนวคิดการดำเนินการ 2.ระยะที่ 2 โรงเรียนเตรียมความพร้อม/ทดลองระบบสอนทางไกล 3.ระยะที่ 3 กำกับ ติดตาม ให้กำลังใจ

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่