ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รวมพลังรวมใจกันเพื่อน้อง โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสพป.ชม.6

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายจิรเมธ จันทบูรณื รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด 4-5-6และตัวแทนสพป.ชม.6 ได้รวมพลังรวมใจกันเพื่อน้อง โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสพป.ชม.6 ประเดิมทำบุญสมทบกองทุน

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา