ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงเรียนขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)และการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกำหนดมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในถสานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงเรียนขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)และการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกำหนดมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในถสานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ในสถานศึกษาสังกัด สพป.ชม.6 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี, โรงเรียนบ้านโรงวัว,โรงเรียนบ้านแปะ

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา