ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยพิบัติ วาตภัย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยพิบัติ วาตภัย พัดถล่มหนักในหมู่บ้านพร่บนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่จนทำให้บ้านเด็กชายสุทธิกมล หลวงคณะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่เกิดความเสียหายพายุฝนได้พัดหลังคาบ้านและเสาบ้านล้่มทั้งหลัง จนไม่มีที่อยู่อาศัย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา