ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ประชุมนิเทศคลินิกสัญจรโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา

9 มกราคม 2563 นายชาญชิต ทัพหมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศคลินิกสัญจรโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางอรพินท์ สิงห์ทอง