ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว