ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต และการประชุมปฏิบัติการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด

ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต และการประชุมปฏิบัติการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทัชสตาร์ รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ธนพร มาใหม่