ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่่และคณะ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมต้อนรับ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียน Stand Alone ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา