ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พบเพื่อนครู ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Youtube Live)

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 12.30 น. นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำคณะผู้บริหาร ประชุม “พบเพื่อนครู” ผ่าน Youtube Live ช่อง CMA6 TV เพื่อพบปะ พูดคุย และทดสอบการประชุม ทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จะจัดประชุม ดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน เพื่อพบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการต่าง ๆ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา