ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำโดย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เพื่อพบปะ พูดคุย และทดสอบการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา