ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน ขอขอบคุณผู้บริจาคเงินสมทบทุนร่วมทำบุญวันเกิดเข้ากองทุนฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา