ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมต้อนรับองคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโม่งหลวง และโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นำโดยนายจิรเมธ จันทรบูรณ์ และนายนพพร เดชชิต รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับองคมนตรี นายนุรักษ์ มาประณีต ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโม่งหลวง และโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา