ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมต้อนรับองคมนตรีในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นำโดยนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมต้อนรับองคมนตรี นายอนุรักษ์ มาประณีต ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา