ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทรงตรวจเยี่ยมติดตาม การดำเนินงานแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายจิรเมธ จันทรบูรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำคณะผู้บริหารและ ข้าราชการในสังกัดเฝ้ารับเสด็จ

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา