ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุมแม่ยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา