ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ประธานการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ี 1/2562 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายอำนาจ กิจเดช