ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้รับประกาศนียบัตร “ดีเด่น” เรื่องการรายงานระบบข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้รับประกาศนียบัตร ดีเด่น เรื่องการรายงานระบบ ข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยคัดเลือก จากเขตที่รายงานข้อมูลในระบบได้รวดเร็ว ครบถ้วน จาก 225 เขตทั่วประเทศ ที่ได้รับดีเด่น จำนวน 7 เขต อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา