ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล "โรงเรียนบ้านห้วยทราย"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ นำโดย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต ๖ นายวิริยะ วรายุ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และนางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยทราย เพื่อเตรียมความพร้อม ในการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา