ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เยี่ยมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนปากทางท่าลี่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เยี่ยมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนปากทางท่าลี่ นำโดย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ตรวจเยี่ยมตามห้องเรียนทุกห้องเรียน ประชุมคณะครู ทบทวนบทบาทของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อยกระดับคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา