ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่37/2563 ภาคพิเศษ ตอน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อพูดคุยและมอบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา