ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สมาคมครูอำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูที่ได้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และสมาคมครูอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูที่ได้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีที่ได้กระทำตั้งแต่เข้ารับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่แจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา