ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามฯ และพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา ครู และบุคลากร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และนายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นผู้กล่าวสรุปรายงาน ผลการนิเทศติดตามฯ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีจอมทอง ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ เกียรติบัตรรางวัลมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา