ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองเด็กพิเศษและการเขียนแผน IEP Online

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองเด็กพิเศษและการเขียนแผน IEP Online แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘ เป็นวิทยากรร่วมกับบุคลากรในสังกัด

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา