ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

พัฒนาบุคลากรในสังกัด

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติกิจกรรม "เข้าวัดเข้าวา จิตอาสารวมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา" ณ วัดน้ำต้อง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายชาญชัย แสงกร