ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

28 ตุลาคม 2562 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสวนบัว รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายชาญชัย แสงกร