ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหาร และการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ

4 ตุลาคม 2562 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานแจงแนวทางการบริหาร และการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายชาญชัย แสงกร