ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ประธานการประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

12 ตุลาคม 2561 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายอำนาจ กิจเดช