ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

21 กันยายน 2562 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายชาญชัย แสงกร